وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التوبة : 122]
آیین نامه امتحانات داوطلبین آزاد
تاریخ درج : ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ - ۱۰:۳۸                          تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ - ۱۸:۴۳

ماده1: داوطلبین باید در هر سال ثبت نام نمایند.

ماده2: امتحانات در سال دو بار برگزار می شود؛ امتحانات اصلی و امتحانات جبرانی. زمانبندی اجرای آن طبق تقویم سالانه داوطلب آزاد می باشد.

تبصره1: برنامه امتحانات اصلی در دیماه و امتحانات جبرانی در تیر ماه اعلام می شود.

تبصره2: قانون امتحانات (حمل) در معهد شامل داوطلبین آزاد نمی شود، لذا در صورتی که داوطلب در دو مرحله اصلی و جبرانی نتواند حتی در یکی از دروس تجدیدی نمره قبولی را کسب نماید، مردود شناخته می شود.

ماده3: تمامی امتحانات به غیر از قرائت به صورت کتبی برگزار می شود.

ماده4: هدف از امتحان تشخیص سطح علمی طلاب، و احاطه آنها بر موضوعات می باشد به همین علت تقسیم سوالات امتحانی بر موضوعات شبه استقرائی خواهد بود.

ماده5: حداکثر زمان قابل تخصیص برای هر جلسه امتحان داوطلبین آزاد در دروس تخصصی 150 دقیقه و در دروس غیر تخصصی 100 دقیقه می باشد.

ماده6: غیبت غیر موجه در جلسه امتحان سبب می شود برای آن ماده نمره صفر منظور گردد.

تبصره1: غیبتی موجه شناخته می شود که با مسئول یا ناظر امتحانات نهایتا تا آخر همان روز هماهنگی شود.

تبصره2: داوطلبینی که در امتحانات اصلی یا جبرانی، در بیش از 3 درس غیبت داشته باشند ثبت نام آنها لغو می گردد و چنانچه غیبت ایشان موجه باشد، هزینه ثبت نام سال آینده ایشان اخذ نمی شود.

تبصره3: در صورتی که داوطلب در مرحله اصلی غیبت موجه داشته باشد فقط یک بار از وی در مرحله جبرانی امتحان گرفته می شود.

ماده7: نتیجه امتحان فقط از طریق سایت اعلام می گردد و نمراتی که از طرق دیگر اعلام شود معتبر نمی باشد.

ماده8: پاسخنامه پس از تصحیح به طلاب برگردانده نمی شود و فقط به مدت یک سال بایگانی می شود.

ماده9: مهلت اعتراض در سایت معهد اعلام می شود بدیهی است که پس از پایان مهلت، اعتراضات پذیرفته نمی شود.

ماده10: داوطلبین سال چهارم باید تا نیمه مهر ماه خطه بحث خود را طبق فرم خطه بحث تکمیل نموده و به دفتر آموزشهای آزاد تحویل نمایند.

ماده11: در صورت مردود شدن طرح، می بایست سریعا از صاحب طرح خواسته شود تا موضوعی دیگر را پیشنهاد دهد و تا پایان مهر      طرح های تایید شده با معرفی مشرف به طلاب اعلام شود.

ماده12: مهلت تحویل پایان نامه برای مناقشه آخر فروردین سال چهارم است.